63 - eonfins de l'Ouest en Algérie. (J. Sc. M. Déc.i La bataille de Colenso. (J. Sc. M. Déc.) Blokkade op de Schelde 1831—1838. (Mar. Afl. 6.) Fok- sani und Martinestie, zwei österreichische Ruhmestage. (O. Y. Heft 4.) XXI. Biographie. Necrologie. Herinneringsfeesten. Gedenkdagen. Korpsgeschiedenissen, Hoe moeten wij de getijden in den O. I. Archipel begrijpen? (Mar. Afl. 5.) The brigade of Grenadiers of Sardina. (J. R. U. S. Nov.) XXII. Wiskunde. Natuur- en scheikunde. Natuurweten schappen. Technologie en warenkennis. Etude sur le beurre de cacao épuré végétaline—(R. Int. Juillet.) Etude sur les races, variétés et croisements de l'espèce bovine en France. Vervolg. (R. Int. Juillet.) Les travaux de Millon sur les blés. Vervolg. (R. Int. Juillet.) XXIII. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Land- en volkenkunde. Brieven uit den zetel van het Khalifaat. Y. (I. G. Dec.) The colonies and free trade. (U. S. M. Jan.) Etude sur le Maroc. Vervolq. (J. Sc. M. Déc.) XXIV. Staatkunde en staatsrecht. Staathuishoudkunde. Statistiek. De nationale congressen in Britseh-Indië. IV. Slot. (I. G. Dec.) XXV. Verschillende onderwerpen. Mededeelingen en beschouwingen over de voorziening in de geestelijke behoeften van leger en vloot. (Chr. M. B. Dec.) Der dienst des Regiments- I eldpredigers im Kriege. (Schw. B. Nov.) Military bands and military music. (J. R. S. 15 Sept. 15 Oct.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 665