<gr Stamboom van het S ut thans ges lacht-sk. cVertdxLr ing der teehens Indisch Militair Tijdschrift. Aft JL. 1004. Bijlage I W) Dochter Baloe- fRatoa A bdoerachman Goesti Mad Serrwjv pretendent). Goesti, Mohamad. Said t Goesti Arsai S -+4- Martgkoe Boemi Nala t Sullhan. volgens recht van. geboorte.. Sullhan door aanstelling van. de. Begeering Tuoorv SubthctnsieUj volgens recht van. geboorte) O hoon van een aangestelderv Svlthan Dochter. BijwijfGehuwd, met. GoestiBoeLan t \P)geh.met P'tManghoe. t I GoestiBrahirn verbannen, naar Balang Ntpa. Wanghangtgd. Goesti Kabjok gesneuveld inTasir. achter ++- Abdoel Sullhan Backman Moe/la, 11825. NjaiAminah Bachmad. Dak spoedig overleden. (QBatoe Si±L (Rijksbestierder) Tamdjid Jlah later Sullhan., daarna verbannen/ naar Buiten-zorg ffidajal Oelah, thans te Tjandjoer verbanneiv. Antoeng Koewing Antoeng Doerachman Svlthan. Mohamad. Amin Oelah. 1785-1787. Pangeran Rachmol (vermoord) Sulfhan. Soleiman. 1825. F"-Monohal. SuLthan Adam. A hvasilh Bilar PnArdasari 11 Goesti Boelah t Goesti. Amir Goesti Motterig Ff Pertatasari verbannen naar Menado. Antoeng.. Pradja. verbannen, naar Ceijlon. Pn AbdoeLah vermoord gedurende zyn minderjarigheid onder voogdij van -zijn oom. WtrcvNala. WiraNata, laler door de 0.1. Compagnie, aangesteld tot Sullhan, Tackmid. lUak 1808 Lilfj. v. G. ffetff it C-Sttiadioe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 711