1 14 j RUSSISCHE VLOOT IN OOST-AZIË. Bijlage a. NAMEN. Van stapel geloopen. Grootte. Snelheid. Lengte. Breedte. Diepgang. bi) .2 '3 G G g Gordel. Batterij. Torens. Dek. Grootste ko len voorraad. j Maximum af te leggen afstand. BEWAPENING. Ton. Mijl. Meters. PQ Pantser in m.M. Ton. 100 mijl. a. Slagschepen. 1. Cesarevic 2. Retwisan 8. Sebastopol 4. Petropavlovsk 5. Poltava 6. Pobieda 7. Peresvjet 8. Osljabja. (9). Slava (10). Orel (11). Kujaz Suworov (12). Borodino (13). Imperator Alexander III. (14). Imperator Nikolaj I. b. Gepantserde kruisers. 1Gromoboi 2. Rossia 3. Rjurik 4. Bajan c. Kruisers le klasse. 1. Bogatyr 2. Askold 3. Warjag 4. Pallada 5. Diana 6. Aurora 7. Dmitrij Donskoi cl. Kruisers 2e klasse. 1. Bojarin 2. Nowik (3). Izumrud (4). Zemcug (5). Almas (6). Dzigit e. Torpedojagers. 1. Bedowji* (2). Bojki. 3. Bujnij.*. 4. Brawji.* 5. Blestjasci.* 6. Bezu- precni (7). Vlastnji. (8). Grozovoj. (9). Vnu- siteljnij (10). Vinoslivnji. (11). Vnimateljnij f. Kanonneerbooten. (1). Gremjasciji (2). Otvaznji (3). Kubanec g. Torpedobooten. (No. 221); (No. 222) een groot aantal, namen nog onbekend. a. Kruisers 2e klasse. 1. Zabijaka T orpedokruisers. 1Gaidamak 2. Vsadnik c. Kanonneerbooten. 1. Giljak 2. Mandzur 3. Korejec 4. Bobr 5. Sivuc d. Transportschepen. 1. Jakut 2. Kamcadal 3. Jermak 4. Toengus 5. Alent. e. Torpedobooten le klasse. 1. No. 201, 2. No. 202 3. No. 209 f. Torpedobooten 2e klasse (8). No. 91—95; 97; 98 No. 96 g. Stoomschepen (6). Nadezniji, Poljsa, Nachodka, No. 1—3. a. Kruisers 2e klasse. 1. Razbojnik b. Torpedojagers (18). Stroinji, Statnji, Serditij. Smelij, Storozevoi, Steregusci Skorij, Straznji, Rjesiteljni Razjasci, Raztozopnij, Silni. Lieutenant Burakov Bezstraznij, Bezsumni Bezposcadnij Bditeljnij Bojevoj c. Torpedobooten le klasse (9). No. 203, No. 204 No. 205, No. 206. No. 208, No. 210, No. 211 No. 212, No. 213. d. Stoomschepen (9). Rassijlni, Ordinarec, Silac No. 1-6 e. Transportschepen (5). Angara, Lena, Amur, Okéan, Jenissei 1901 1900 1895 1894 1894 1900 1898 1898 1903 1902 1902 1901 1901 1889 1899 1896 1892 1900 1901 1900 1899 1899 1899 1900 1883 1901 1900 1903 1903 1903 1876 1901 *1902 1899 11891 1892 1892 1888 1902 1878 1893 1893 1896 1886 1886 1884 1884 1892 1892 1870 1870 1886 1887 1898 1878 1878 1901 1903 1899 1899 1899 1889 1886 1898 1902 1. Smolensk 2. Kazan 3. Wladimir, 4 Worones, 5 Kiev 6. Jekateriuoslavl 7. Peterburg 8. Jaroslavl, 9 Tambov '0. Saratov Orel 12. Kostroma 13. Nizni Novgorod 405 432 1251 1437 1270 1280 1134 701 900 706 892 76 120 23—28 31 1477 I. OOSTZEE VLOOT. 12900 18 118 23 7,9 700 254 76 254 69 1350 55 12902 18 117 22 7,9 778 228 152 228 76 2058 85 11840 17 j 651 11354 16 113 21 7,9 642 406 125 250 76 1000 45 10960 16 651 12692 18 780 12674 18 130 22 7,9 776 228 101 228 82 1200 55 12674 18 769 18 i 750 17 830 13516 18 121 23 7,9 830 228 152 253 101 2000 85 17 1 830 18 750 9672 15 101 20 7,6 623 356 150 254 60 1000 49 229 13220 20 144 21 7,9 874 152 120 120 63 2354 60 13675 19 144 21 8,4 839 254 127 152 63 2500 60 11690 18 130 20 8,7 719 254 203 60 2300 57 7726 21 135 18 6,4 573 262 70 152 51 1100 30 6645 23 132 17 6,5 580 79 125 69 1100 50 5900 23 130 16 6,2 580 51 1100 50 6500 23 128 16 6,1 570 76 1250 30 6823 19 j 6657 19 126 17 6,4 570 76 1430 56 6731 18 6200 17 90 16 7,8 550 152 12 825 30 3200 22 108 12 5,8 334 3080 3103 25 110 12 5,0 334 500 50 31 OR 3285 19 99 13 5,4 340 1516 12 63 10 5,0 172 250 350 26 64 6,4 1,8 65 28 312 26 56 5,9 2,0 1700 1854 70 13 3,4 120 125 37 100 1280 13 64 11 3,7 170 150 30 45 4,6 2,6 4/30,5 42/45 20/7,5 20/4,7— 2/3,7 2 1. 4 M. 2 blr. 2 olr. 2 Tb Als voren 24/4,7— 8/3,7 4 blr. 4/30,5 42/15 10/4,7 28/3,72 1. 4 blr. 2 olr. 4/25 41/15 20/7,5 20/4,7 8/3,7 2 1. 3 blr. 2 olr. Als Cesarevic 8—10 M. geen Tb. 2/30,5 4/23 8/15 10/4,7— 8/3,7—5-6 blr. 2 Tb. 4/20 46/15 24/7,5 12/4,7 48)3,7 2 1. 4 M. 4 olr. 4/20 16/15 12/7,5 20/4,7 16/3,7 2 1. 5 blr. 2 Tb. 4/20 46/15 6] 12 10/4,7 42/3,7 2 1. 6 blr. 2 Tb. 2/20— 8/15 20/7,58/4,7— 2/3,7 2 1. 2 olr. 42/15 42/7,5— 8/4,7 2/3,7 -2 1. 2 I. 4 blr. 2 olr. 42/15 12/7,5— 8/4,7— 2/3,7 6 blr. 8/15 24/7,5 8/3,7 2 1. 1 blr. 2 olr. 6/15-40/12- 6/4,7-22/3,7-2 1. 5 blr. 1 Tb. 6/12— 8/4,7— 4/3,7— 1 1. 2 M. 5 lr. 6/12— 6/4,7— 2/3,7— 1 1. 2 M. 5 blr. 4/7,5 4/4,7 3 M. 2/15— 4/io,6— 4/4,7— 6/3,7— 1 1. 1 blr. 4/7,5— 5/4,7—3 lr. 4/7,5— 5/4,7— 2 lr. 4/23— 4/15— 4/7,5— 6/4,7— 4/3,7 2 blr. 2/20— 4/15— 6/4,7— 1 1. 2 blr. 2/4,7 1 lr. II. VLOOT VOOR SIBERIE. 20 20 12 13 13 11 12 11 8 9 12 17—16 18 13 67 9,1 4,5 155 315 60 4/l0,6 6/4,7 6/3,7 1 1. 57 7,3 2,3 64 70 17 22 6/4,7 3/3,7 2 blr. 63 64 63 11 11 11 2,6 3,4 3,2 170 179 179 12 38 38 240 240 4/12 2/7,5— 4/4,7— 1/3,7 2 1. 2 M. j 2/20 1/15 4/40,6 2/4,7 4.3,7 1 57 11 2,9 170 12 200 1/23 1/15—6/10,6— 2/4,7— 4/3,7— 1 62 50 8,4 7,9 4,1 3,6 95 2/4,7- 2/3,7 2/3,7 47 7,9 3,4 136 4/8,7 46 9,4 4,4 107 4/3,7 39 42 4,5 4,5 1,8 2,0 20 20 17 20 2/3,7— 2 lr. 2/3,7 3 lr. —23 2,5-3 1,1-1,7 j 1 lr. III. VLOOT VOOR PORT-ARTHUR. 240 280 346 350 174 96—107 120 186 13 26 27 33 26 27 27 20—19 19 18 24 63 58 59 61 61 65 47 47 42 52 10 5,7 7,6 7,3 7,0 6,5 5,0 3,7 4,5 4,5 4,6 3.5 3,0 3.6 3,6 3,9 2,6 2,5 2,0 1,4 159 250 2/15— 4/io,7 4/4,7— 6/3,7— 1 1. 1 blr. 4/7,5— 3/4,7— 2 lr. 6/4,7 2 lr. 4/7,5 5/4,7 3 lr. 4/7,5— 5/4,7— 2 lr. 3/3,7 - 3 lr. 2/3,7 2 lr. 2/3,7 3 lr. 3/3,7-3 lr. IV. RUSSISCHE VRIJWILLIGE VLOOT. 1901 1900 1895 1896 1894 1893 1891 1890 1888 1891 12050 9755 10750 9460 8950 8975 8175 6800 6100 20 12 13 19 12 18 19 13 10 143 122 128 128 117 128 127 114 99 17,8 15.0 15.1 15.8 13.7 15.2 14.9 12.8 12.3 7.4 7,1 7,3 7,6 7,3 7,6 8,0 7.5 7,0 8/12— 8/7,5 6/15 8/7,5 6/15— 8/3,7 2/6 —40/4,7—11/3,7 6/15 8/7,5 7/12 7 stukken. Verdeeling van de Russische vloot in Oost-Azië eind 1^03. Petropavlovsk, Poltava, Sebastopol, Peresvjet, Retwisan, Pobieda, Osljabja, Cesarevic, Bajan, Rossia, ,Gromoboj, Rjurik, Askold, Bogatijr, Nowik. Pallada, Diana, Warjag, Bojarin, Dzigit, Gremjasciji, Giljak, Amur, Okéan, Jenissei, Vsadnik, Gaidamak, Bezsumni, Bezposcadnij, Bditeljnij, Bezstraznij, Bojevoj, Vnimateljnij, Vnusiteljnij, Vinoslivnji, Vlastnji, Grozovoi, Bujnij, Bojki, No. 212, 213, 221, 222. 3. Golf van Kwantoen. Zabijaka, Sivuc. 4. Niutschwang. Bobr. 5. Shanghai. Otwaznji. 6. Chemulpo. Korejec. 7. Kust van Kamschatka. Mandzur. 1. Wladiwostok. 2. Port-Arthur. Noot. De met een gemerkte schepen behooren tot het eskader Wirenius. Voor de schepen, waarvan het volgnummer tusschen geplaatst is, is de spoedige gereedmaking en uitzending uit de Russische havens bevolen CD I O l Uü

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 725