146 Naar vluchtige becijfering zal voor deze organisatie f 36000 aan traktementen 'sjaars meer benoodigd zijn dan voor de tegen woordige. Hiertegenover staan minder kosten voor opleiding en uitzending van officieren, en voor verlofstraktementen. Nu kan aan het stelsel ten goede komen, wat door de foura- gegelden aan de kwartiermeesters te ontnemen jaarlijks op de inkomsten van het personeel wordt bezuinigd. Criticus.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 160