155 staf4 man. 3 batterijen a 36 of 76 man 188 a 228 totaal 192 a 232 man. Oorlogssterkte: batterij 140, brig, a 4 batt. 564 man. Genietroepen: 3 compagnieën bestaande uit: staf (staande troepen) 3 off. 1/2 compagnie te voet (v/d infanteriebrigades) 60 man. 2 sectiën bereden a 27 man 54 totaal 117 Een 4e en 5e compagnie zijn verdeeld over de districtsreserves en garnizoenstroepen, hunne formatie is afwijkend. 31 Mei 1903 bestonden bij het veldleger nog slechts 2 halve com pagnieën, gevormd door militia. Het Army Service Corps zal bestaan uit 3 Infantry supply •columns en 6 Light Horse S.C. voor de verschillende brigades, de eerste 38, de tweede 44 man op vredesvoet. Zij zullen vor men den verplegingstrein, waartoe in oorlogstijd transportmid delen moeten worden gerequireerdvoor den zg. regimental (bagage) trein zorgen de regimenten zelf. Op 31 Mei 1903 waren alleen in N. S. Wales kleine afdee- lingen van den Trein opgericht. Geneeskundige Dienst. De indeeling der officieren van gezond heid en paardenartsen is reeds bij de samenstelling van de bri gades vermeld. De bearer compagnieën doen dienst in eerste, de veldhospitalen in tweede linie. Men heeft voor het veldle ger noodig 3 infanterie-, 6 mounted bearer compagnieën en 6 veldhospitalen, op organieke vredessterkte, resp. 50, 25 en 30 man sterk. 31 Mei 1903 bestonden echter nog slechts kleine gedeelten van deze eenheden en alleen in N. S. Wales, Victoria en Queensland. Het veldleger ligt voor 1/3 in New South Wales, 1/3 in Vic toria, de rest over de andere staten verdeeld. West Australia is nog niet door een spoorlijn met de andere staten verbonden en Tasmania is een afzonderlijk eiland. Deze omstandigheden zullen dus de concentratie van het geheele veld leger belemmeren (in West Australia is 1 regiment infanterie, 1 regiment Light Horse en 1 batterij, in Tasmania dezelfde troe pensterkte gelegerd), daarentegen zullen de districtsreserves van 33 37

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 169