157 infanterie, 1 regiment a 8 compagnieën bereden infanterie, 1 eskadron veldartillerie, 1 batterij, infanterie, 1 regiment a 8 compagnieën bereden infanterie, 1 eskadron veldartillerie, 1 batterij, infanterie, 1 regiment a 8 compagnieën veldartillerie, 1 batterij. Southern reserve: infanterie, 1 regiment a 6 compagnieën; bereden infanterie, 1 eskadron; veldartillerie, 1 sectie. Northern reserve: infanterie, regiment a 4 compagnieën; bereden infanterie, 1 eskadron; veldartillerie, 1 sectie. De troepen op Tasmania bestaan alle nog uit volunteers, voorzoover ze niet om disciplinaire redenen ontbonden zijn. Tot de districtsreserves behooren ook detachementen van de 4e en 5e compagnieën genietroepen en afdeelingen Army Ser vice en Army Medical Corps; grootendeels bestaan deze afdee lingen nog slechts in naam. Garnizoenstroepen. Deze dienen tot verdediging van de havens en voornaamste kustplaatsen. Alleen te Sydney (de maritieme basis) zijn snel vuurkanonnen aanwezigvoor de andere plaatsen is aanschaf, fing van modern geschut noodzakelijk, doch de Legercommandant stelt dezen eisch achter bij dien tot verbetering van het veldleger. In het geheel zijn in 12 kustplaatsen garnizoenstroepen ge legerd, nl. Sydney (Port Jackson en Botany), Wallongong, New Castle, Richmond River en Lismore (alleen infanterie), Port Philip, Brisbane, Rockhampton, Townsville, Thursday Island (alleen artillerie), Adelaide, Albany en Hobart, terwijl Fremantlp nog van garnizoen zal moeten worden voorzien. De sterkte dier garnizoenstroepen is in vele plaatsen gering en bestaat voor een deel nog op papier. Bovendien bestaan de infanteriekorpsen slechts uit volunteers. Queensland South Australia: West Australia: Tasmania

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 171