159 - Bijlage A. Sterkte van eene infanteriebrigade Vredessterkte Oorlogssterkte (ongeveer) staf 10 10 4 regimenten infanterie. 2036 3956 1 brigade veldartillerie.. 192 a 232 546 1/2 compagnie genietroepen 60 120 1 infantry supply column. 38 70 Geneesk. dienst: artsen. 6 6 1 infantry bearer company. 50 100 1 veldhospitaal 30 60 Totaal. 2422 a 2462 4868 Bijlage B. Sterkte van een Light Horse brigade: Vredessterkte Oorlogssterkte (ongeveer) staf 10 10 3 regimenten Light Horse 876 1644 1 batterij 76 1 sectie genietroepen. 27 50 1 L. H. supply column. 44 80 Geneesk. dienst:artsen 6 6 1 mounted bearer company 25 50 x/2 veldhospitaal 15 30 Totaal. 1079 2010 Bijlage C. Sterkte van het leger. 3 infanteriebrigades, 6 Light Horse brigades, Veldleger. Bezettingstroepen Totaal generaal. Vrede Oorlog man man man Schietvereenigingen. Cadettenkorpsen. Totaal legerreserve. (5) 140 Werkelijk 1 Mei 1904. veld stukken. veld stukken. veld stukken. 7377 6445 36 24 14733 12996 48 a 36 1382 2 11752 60 26 27729 11752 84 26 25 574 86 39 481 110 19 738 36 11381 28 721 9113 37 834

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 173