kunnen zenden, om ter plaatse in de behoefte aan brood te voorzien. De capaciteit van den oven is ietwat grooter dan die van den Peyerschen oven, nl. 200 broodjes van 0.2 K.G-. per bak sel, tegen die van den grooten Peyerschen oven 170 en die van den kleinen Peyerschen oven 135 broodjes. Zonder vrees voor tegenvallers kan per oven en per dag op 8 baksels gerekend worden, doch in geval van nood kan men 't best tot 12 baksels brengen, zoodat met twee ovens 12 X 2 X 200 =4800 broodjes per dag afgeleverd zouden kunnen worden. Voor den grooten Peyerschen oven zouden die getallen worden 1360 en 2040 broodjes, voor den kleinen 1080 en 1620 broodjes. J. H. A. van de Water.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 184