187 korps) verdedigt het gedeelte der stelling van de hoogte ten N. van het dorp Koedjantsi tot aan den weg van het dorp Sjitschan en beveiligt de strook ten W. daarvan tot aan de beek die van het dorp Sandjatsi naar Tassi loopt en houdt ver- binding met het le Sib. legerkorps. c. Luitenant-generaal Slucewski (commandant van het 10e Korps) verdedigt het gedeelte der stelling van den weg tus- schen de dorpen Sjitschan en Mindiasan tot aan het dorp Sapoe. d. Generaal Bilderling (commandant van het 17e Korps) be veiligt de linkerflank van het leger; tot dit doel verdedigt hij de stelling aan den rechteroever van de Taitseho, observeert deze rivier boven het dorp Sikwantoen en onderhoudt de yer- binding met het detachement te Pönsihoe. 2. Algemeene reserve. a. Luitenant-generaal Zarubajew (commandant van het 4e ■Sib. korps) en b. Luitenant-generaal Zassulic (commandant van het 2e Sib. korps) staan bij de dorpen Stoedjawatsi, Sioegjatoen. c. Luitenant-generaal Dembowski (commandant van het 5e Sib. korps) neemt met de afdeelingen van zijn detachement stelling bij het dorp Schahe, noordelijk en aan den rechteroever van de Taitseho, bij Liaujang. d. Generaal-majoor Samsonow (commandant der Sib. kozak- kendivisie) oostelijk bij het dorp Janzjalintsi, achter het front. 3. Met de beveiliging der flanken worden belast: van de linkerflank generaal Bilderling; van de rechterflank: a. Generaal-majoor Miscenko (commandant der Transbaikal- kozakkenbrigade) staat bij het dorp Oeloentai en beveiligt de rechterflank van het leger ten W. van de spoorbaan tot aan de Taitseho, in de lijn van de dorpen Sinloentai—Tanwan, en onder houdt de verbinding met het detachement te Sjaobeiho. b. Generaal-majoor Grekow (commandant der Orenburg-ko- zakkendivisie) beveiligt de rechterflank van het leger aan den rechteroever van de Taitseho. 4. Over het positiegeschut beschikt de inspecteur der artil lerie bij het leger. 5. De fortenlinie ten W. van de spoorbaan tot aan den rech-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 201