188 teroever van de Taitseho en fort No. 8 worden bezet volgens de regelingen van den commandant der versterkte linie van Liau- jang, generaal-majoor Maslow. 6. Hoofdverbandplaats bij het spoorwegstation Liaujang. 7. De vliegende artilleriepark-brigades worden in de korps rayons naar de bijzondere aanwijzingen van de korpscomman danten opgesteld. 8. De treinen staan op de aan de korpsen aangewezen wegen,, de dekkingen worden door de korpscommandanten aangewezen. 9. Berichten aanvankelijk te zenden naar het Hoofdkwartier te Liaujang, dat met de standplaatsen der korpscommandanten door telegraaf- en telefoonlijnen verbonden is. Yan elk korps bij den chef van den staf van het leger twee ordonnansofücieren aan te wijzen. 10. Op aanwijzing van de korpscommandanten wórden de wegen aangewezen, langs welke de troepen tot het bezetten der stelling moeten marcheeren, welke verbeterd en van weg wijzers voorzien moeten worden. 11. Volgen mij op in het commando: luitenant-generaal Sacharow en generaal 'Bilderling. 12. De stellingen worden volgens de aanwijzingen der korps commandanten bezet. Adjudant-generaal Koeropatkin. Slag aan de Schaho. Scheen het in den aanvang dat de Japanners hunne beweging naar het noorden spoedig na den slag bij Liaujang zouden voortzetten, ten slotte bleef het bij verkenningen en stonden de Japansche voorposten eind September en begin October in de lijn Pianjoepoesa Oelitaitsze Tschantan, de laatste plaats aan de Hoenho. De Russische voorposten strekten zich uit van. Tanschin over Jansintoen en Schiliho; verkenningskorpsen waren- in de richting van Tschantan en in Z. O. richting uitgezonden. Toen de' Japanners niet vervolgden staakten de Russen den terugtocht. Waren 1-5 September nog slechts twee divisiën in de lijn station Schahe Tschoenpanlin-pas, terwijl een korps naar het Z. W. en een naar Toeschoen was vooruitgeschoven, onder bescherming van de bovengenoemde voorposten en verkennings-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 202