7 nomen, met aanwending van progressieve trekken en gelei bami den aan het projectiel. W Munitie. *•-<- Het gewicht van het projectiel is van het grootste belang l" zoowel wat betreft de uitwerking als met het oog op het trans port op draagdieren, m.a.w. het gewicht van het projectiel in V- verband met de verlangde uitwerking bepaalt het kaliber van den vuurmond. Algemeen wordt thans aangenomen, dat een kaliber van 7 c.M. het minimum is waartoe kan worden afgedaald, om nog zeker te zijn van een voldoende rendement der G.K. De energie aan de monding van het moderne veldgeschut bii een Y0 van 500 M. bedraagt bij: 0 7.5 c.M. 83 Metertonnen. 72 (13% minder). Waar nu bij het berggeschut over geringer V0 beschikt wordt, kan niet beneden een kaliber van 7 c.M. gedaald worden, zon der de uitwerking belangrijk minder te doen worden. Bij het veldgeschut openbaart zich, ten gevolge van de gewichts toename van het uitgeruste stuk door de toepassing van schil den, een streven het kaliber te verminderen. E. Zschausch zegt hieromtrent in „Einiges zur Geschoss- und Ivaliberfrage der Rohrrücklauf Feldgeschütze" (Kriegtechnische Zeitschrift 1903, Heft 8), na de stellingen van den generaal von Reichenau bestreden te hebben: „Wesentlich unter das 7 c.M. Kalibei zu gelien, halte ich nicht für empfehlenswert, denn man wurde den vermehrten Schildschutz nur mit groszen ballistischen Machteden erkaufen. Wenn auch das 6.5 c.M. Kaliber noch ein biauchbares Schrapnell zulaszt, so nimmt doch die Treffsicherheit namentlich bei gröszeren Entfernungen, mit dem Kaliber rasch ab' Eb ware grundfalsch sich die Vorteile des geringeren Kalibers auf Kosten der Fernwirkung erkaufen zu wollen, denn in der Fern- wirkung liegt ja gerade die Starke der Artillerie." Wat nu de munitieuitrusting betreft, wordt een voorraad van 120 schoten per stuk in de batterij voldoende geacht. Snel- vuur toch zal alleen in gewichtige en beslissende oogenblikken woiden toegepast. Juist schieten zal hoofdzaak blijven. Aanvul- 6"5 60 (28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 21