■s '1 8 ling der munitie uit de munitiecolonnes is in Indië gemakke lijker dan in Europa, door de geringere sterkte der troepen, d.i. kortere colonnes. Aangenomen nu een zeker projectielgewicht, kan het kaliber bepaald worden in verband met de constructie en de lengte van het projectiel. In het schietbericht No. 89 van Krupp komen voor de G.K. de volgende gegevens voor: 1) gë S .c a t'£o S 4.5 72 3 110 163 1.80 2.3 55 350 40 5 72 3.3 123 182 2.00 2.6 60 350 40 5.5 76 2.8 121 2C0 2.20 2.9 62 350 40 6 75 3.2 135 220 2.40 3.2 65 350 40 Volgens Krupp zouden de gunstigste uitkomsten verkregen worden, door te blijven tusschen 72 en 76 m.M. Krupp bezigde hardlooden vulkogels; door het bezigen van Wolframkogels wordt het nuttig effect vermeerderd. Daar bij gedragen geschut reeds zoo veel technische moeilijkheden over wonnen moeten worden, moet, om de gunstige resultaten, over het bezwaar der meerdere kosten heengestapt worden. tiet projectiel bij het Indische geschut te bezigen zou dan voldoen aan de volgende gegevens: Gewicht 6 K.G.; kaliber 70 m.M.; lengte 3 p, 3.5 kaliber; metaal belasting per c.M2. van de dwarsdoorsnede 156 G.; 230 vulko gels van Wolfram-metaal meteen totaal gewicht van 3 K.G ge wicht huls 0.66 K.G.; lading 40 G.; gewicht buis 270 G.; nuttig Gewicht in It. G. O <u bc c "-+J c/> I." Hardlooden vulkogels van 11 G. cc -M lading 73 3 i O ca +3 O Aantal Totaal gewicht in K.G O O t? -2 e O 03 O O Ëf o -*■? bD O 1) In de nieuwere gegevens, welke sedert bekend zijn gemaakt, is o.a. voor het nuttig vermogen (laatste kolom) 50 aangegeven. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 22