BRIEVENBUS. V. H. te B. Uw opstel in dank ontvangen. Aan uw verzoek zullen wjj gaarne voldoen. Kapitein A. J. Gooszon. Uw artikel „Nieuw Bcrggeschut" zal zoo- dra do plaatsruimte dit toelaat worden opgenomen. D. te M. Uwe bijdrage wordt geplaatst in de volgendo aflevering. ERRATA. Blz. 174, 16o regel v. b. staat: plaat 1; moet zijn fig. 1. Blz. 180, Noot 1) te lezen: Madagascar heeft bijna een uitgestrekt heid als die van Sumatra en Celebes te zamen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 284