2500 M' ïls és °'65 29 15 1. als steun voor het moreel van den richter, 2. sparen van deskundig personeel. Wordt naast het schild gronddekking toegepast, dan wordt de achtbaarheid minder in plaats van meer. Aan de bewering, dat de vijand zal trachten door écharpeer- vuur den richter achter het schild te treffen, wordt geen groote waarde toegekend. Alleen met toevalstreffers en juistheidsschoten van éclaireurs moet rekening gehouden worden, waarom de schilden van kleine achterwaarts gebogen zijstukken moeten zijn voorzien. Het vermeerderen van het gewicht van het materieel wordt een niet gering nadeel geacht, waarom dat nadeel tot de kleinste ver houding teruggebracht moet worden. Een metaaldikte van chroomstalen platen van 3 m.M. wordt voldoende geacht tegen looden Gf.K. kogels en boven 300 M. ook tegen geweerprojectielen. Om echter ook tegen stalen vulkogels en beneden 300 M. tegen geweerprojectielen gedekt te zijn, wordt het wenschelijk geacht de metaaldikte tot 6 a 7 m.M. op te voeren. Voor de bereke ning van het gewicht der schilden werd uitgegaan van een soortelijk gewicht van 7.7 K.G., zoodat 1 M2. plaat van 6 m.M. dikte 46.2 K.G. weegt. Als eischen werden aan het schild gesteld: L. gemakkelijke plaatsing en afneming, 2. meegaan met de beweging van den vuurmond, 3. bestand zijn tegen moderne geweerprojectielen, 4. ook dekking opleveren bij grooten invalshoek projectielen, 5. een onregelmatige bovenlijn, om de zichtbaarheid te ver minderen, 6. grootst mogelijke dekking bij kleinst mogelijk gewicht. Mij geheel met deze eischen vereenigende, zouden aan het ge schut - vormige, in het midden vouwbare, 1 M2 gioote en 50 K.G. zware schilden van 6 m.M. dikte moeten worden aangebracht. De trefkans op een schild van 1 M. hoog en 1 M. breed op vlak terrein is op:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 29