345 Een niet gering nadeel van de boven besebreven instrumenten, die uit den aard der zaak een uiterst zorgvuldige afwerking eiseben, is hun booge prijs; deze bedraagt: c Afstandmeter met vaste opstelling. f 3000 Ban tl b i oud. J Infanterie-afstandmeter. 780 1 Standtelemeter. 1200 j Infanterie-telemeter. 360 Voor marinegebruik is de booge prijs blijkbaar geen beletsel geweest dat deze instrumenten in korten tijd in bijna alle staten werden ingevoerd. Bij de veldtroepen zal, om van de steeds toenemende trefjuistheid der hedendaagsche wapenen ten volle partij te trekken, de invoering van deze infanterie-afstandmeters op den duur niet achterwege kunnen blijven. Voor de machinegeweren wordt de noodzakelijkheid daarvan thans reeds vrij algemeen ingezien. StreffleurDec. 1904.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 361