357 liet kanon dient om de werking der gassen tot voortdrijving van het projectiel op te nemen, de mantel slechts om het gewicht der massa die ten gevolge van het schot terugloopt te vermeer deren. Hierdoor kan een onbeweeglijke stand van het stuk bij het vuren verkregen worden. De mantel is als het ware een doos en bestaat uit twee deelèn, welke over de lengte scharnierend verbonden zijn. Het kanon wordt in den mantel gelegd, de mantel toegeslagen en vervolgens door middel van sleutels gesloten. Op het kanon bevindt zich op eenigen afstand van de monding een ring, welke past in een door- loopende groef in den mantel. Bij het afgaan van het schot wordt de mantel door het kanon naar achter meegevoerd. Draaien van het kanon in den mantel wordt door nokken belet. Onder aan den mantel bevindt zich vóór een dubbele en achter •een enkele klauw. De voorklauw grijpt om een tap op het voorste deel, de achterklauw past in een tegenklauw op het achterste deel van het bovenvlak der slede van de bovenaffuit. In de vierkante kulas is de ligplaats voor de sluitwig: het horizontale Skoda'sche sluitstuk. Het sluitstuk kan met een enkele beweging door middel van een hefboom geopend en ge sloten worden. Aan het sluitstuk zijn inrichtingen aangebracht, welke beletten dat het stuk kan worden afgevuurd bij niet geheel ingeschoven wig, terwijl tevens het vanzelf openen wordt tegengaan. Door het omleggen van een pal wordt het stuk in rust gezet, d.i. zoowel het afvuren als het openen van het sluit stuk is bij omgelegde pal onmogelijk. Het afvuurmechanisme in het sluitstuk wordt bij het afgaan van het schot weder gespannen. Het afvuren van het stuk geschiedt aan de rechterzijde, öf door een aftrektouw, of door middel van een kruk, welke aan de wieg draaibaar bevestigd is. Het mechanisme in de sluitwig bestaat uit 16 deelen, waaronder slechts 2 veeren. Yerwisselstukken worden meegenomen. Het verwisselen van onderdeelen, zoowel als het uitelkaarnemen en ineenzetten van het mechanisme geschiedt uit de hand, zonder dat hierbij eenig instrument gebruikt wordt. B. Richtmiddelen. Deze bestaan uit een libel-opzet met kijker, een en ander ge dragen door een arm, die zoodanig aan de wieg bevestigd is, dat hij gemakkelijk afgenomen kan worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 373