359 - van de slede verbonden. Achter in den cylinder is een bodem ingeschroefd, waarin openingen voor de glycerinevulling. De hiertoe bestemde ventielen worden beschermd door een deksel. Zoowel ventielen als deksel kunnen alleen met de hand geopend en gesloten worden. Aan de voorzijde van den remcylinder zit een pakking, waardoor de zuigerstang gaat. De spiraalveeren zijn over een buis geschoven en worden ge spannen met een over die buis loopende moer. Van voren is de buis over den remcylinder geschoven, een moer op dien cylinder neemt bij den terugloop buis en vooreinde der spiraalveeren mee, waardoor die veeren gespannen worden. De slede glijdt over de spiraalveeren heen en is zoodanig met den remcylin der verbonden, dat ook deze deelen gemakkelijk te scheiden zijn. Op het bovendeel der slede bevinden zich een tap en een in snijding of tegenklauw, dienende tot opneming van de klauwen van den mantel. Een veerende nok in den dubbelklauw verzekert de verbinding. De bovenaffuit kan zonder werktuigen uiteengenomen en weer in elkaar gezet worden. b. Benedenaffuit. Het voorstuk der benedenaffuit bestaat uit 2 rechthoekig om gezette zij wangen van nikkelstaalplaat, vóór rustende op de as, achter verbonden aan het achterstuk. Aan dit voorstuk bevinden zich de inrichtingen tot het geven van elevatie tot 16° en declinatie tot 8°, benevens voor kleine zijdelingsche rich tingen tot 3° naar rechts en links. Deze inrichtingen grijpen tevens om den tap en den klauw onder aan de wieg, waardoor de vaste ligging van de bovenaffuit ten opzichte van de bene denaffuit verkregen wordt. Verder zijn aan het voorstuk 2 opklapbare kniekussens be vestigd, waarop richter en sluitstukbediende knielen bij het be dienen van het stuk. Aan de as is het schild bevestigd, bestaande uit scharnierend verbonden boven- en onderstuk. Het bovenstuk wordt opgezet gesteund door schoren op de affuit, het onderdeel kan onder tegen de zijwangen opgeslagen worden. Het achterstuk van de benedenaffuit bestaat eveneens uit rechthoekig omgezette zijwangen van nikkelstaalplaat, welke

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 375