361 - even grootzoodat zoonoodig ieclere last op elk willekeurig draag- dier geladen kan worden. Het inelkaarzetten van het stuk geschiedt in omgekeerde volgorde. Munitie. Deze bestaat uit stalen granaatkartetsen en brisantgranaten, beide, met tijdschokbuis, vervaardigd als eenheidspatronen. De patroon bestaat uit een messingen huls, welke het pro jectiel tot aan den koperen geleiband omvat. De lading is rook- zwak kruit. In den bodem .der huls is een slaghoedje ingelaten. De centreering in het kanon wordt verkregen door een verdik king vóór aan het projectiel; de geleiding door een in een groef achter aan het projectiel gepersten koperen band. De munitie wordt verpakt in korven. Ieder draagdier (muil dier) draagt 16 patronen in twee korven, welke aan weerszij den van het draagzadel hangen. GEGEVENS. cl Ballistische gegevens. Projectielgewicht: 5 KG. Ladingsgewicht0.35 Aanvankelijke snelheid: 420 M. Energie aan de monding: 45 M.T. Maximum gasdruk: 2200 atmosfeeren. Grootste vuursnelheid (zonder narichten): 25 schoten per minuut. b. Constructieve gegevens. Kaliber70 m.M. Kanonlengte: 1100 TrekkenParabolisch en rechts. Geleiding projectielKoperen band achter a/h projectiel. Centreering projectiel: Verdikking vóór a/h projectiel. Metaalbelasting130 G. per c.M2. Aantal vulkogels: 230 van 9.25 G. Gewicht eenheidspatroon: 6 K.G. Hoogte v/d vizierlijn boven het maaiveld (objectief v/d kijker):1000 m.M Idem bij gebruik v/h verlengstuk1500 m.M

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 377