379 - cière in Algiers van 1843 tot '46: „ils assurèrent aux troupes une mobilité fantastique, surtout pendant les poursuites inces- sante en donnant aux hommes de petits moulins portatifs a main pour broyer le grain et a chaque unité un petit convoi de quel- ques muiets pour porter les sacs. Ainsi outillées, les troupes de La Moricière restaient un rnois dehors avec quatre jours de vivres seulement". Een onafscheidelijke eisch, aan groote beweeglijkheid verbon den, is lichte bepakking. In complete oorlogsuitrusting met 100 scherpe patronen en veldzak bedraagt de totale belasting van onzen fuselier onge veer 21 K.G. De Deensche infanterist draagt 30 K.G., de Duit- sche 27, de Japansche 25.5, maar in alle legers zint men op middelen, om dit gewicht te verminderen. „Les Anglais ont reconnu l'impossibilité du combat de tirail leurs sac au dos; le fantassin ne porte plus le sac" (Revue des deux mondes). In het Indische klimaat en terrein is een soldaat met den veldzak op den rug allerminst tot een vlug en verrassend op treden of tot eene vinnige vervolging in staat. Tegenover den buitenlandschen vijand zal men herhaaldelijk van karren, pikol- paarden of koelies gebruik moeten maken om de veldzakken te ver voeren tegenover den I. V. kan de troep zelfs voor geruimen tijd uitrukken met eene verschooning in het kookpannetje of halve etensblik geborgen. Staat verrassing op den voorgrond, dan dient men deze geraasmakende voorwerpen thuis te laten en den trein, waarbij de noodige petroleumblikken om te koken, op een hal ven dagmarsch achter den troep te laten volgen. Men heeft meermalen beweerd, dat de soldaten feitelijk bij alle oefeningen den gepakten veldzak moesten dragen, om er aan gewend te zijn als ze te velde komen. Het lijkt me ver standiger, om ook op het oorlogsterrein het dragen van den geheel gepakten zak tot het hoogst noodige te beperken. Wel is het waar, dat de man de eerste dagen den meesten last van zijne bepakking heeft en er geleidelijk wat aan went, maar steeds zal, daarmee belast, een aanvallend gevecht in zwaar terrein onder de gloeiend heete zon tot algeheele uitputting van zijne

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 395