390 Men heeft in dat opzicht nog niet met de traditie durven breken. De uniformen bij het Engelsche leger hebben in den loop dei- tijden een historischen ondergrond gekregen, omdat de geschie denis en de roem van het regiment nauw verbonden zijn met die- uniform. Er zijn dan ook in Engeland nog zeer vele voorstanders van het denkbeeld om die traditiën heilig te bewaren. Als ar gument wordt aangevoerd, dat verschil in kleeding prikkelt tot naijver en dat men, door allen dezelfde kleeding te geven, de- besten op gelijke lijn stelt met de minder goede, waardoor die besten dan vanzelf spoedig ophouden dat te zijn. In onze ooren klinkt zoo'n argument, dat zelfs eene plaats officieren en meermalen ook onderofficieren van zeer goede, soms zelfs van de dure veldkijkers van Zeiss, voorzien. Bij den aanvang van den oorlog stond men voor de keuze van het weefsel voor de nieuwe khaki-unif'orm. Eerst werd ze uit drill (katoen- weefsel) en uit lichte halfwollen serge (katoenen ketting met wollen inslag) vervaardigd, doch in den loop van den krijg bleken beide stoffen niet te voldoen, omdat zij ten gevolge van het dichte weefsel zeer warm en in het tropische klimaat niet aangenaam te dragen waren. In een land als Zuid-Afrika, waar de temperatuursverschillen in één etmaal dikwijls meer dan 25° Celsius bedragen, is een geheel wollen weefsel', het beste. Daarom werden in het latere verloop van den krijg de uni formen van wollen stof -meest uit eene lakeusoort vervaardigd, en om de goede eigenschappen van de wol geheel tot hun recht te doen komen,, werden zelfs de jassen met licht flanel gevoerd. Zeer zeker heeft de wolstof het nadeel, dat de soldaat bij het mar- cheeren door struikgewas licht hangen blijft, waarom de pantalons' van „Bedfordkord 1)", een ietwat zware, doch buitengewoon duurzame wolstof, werden vervaardigd. Deze pantalon, voor beredenen zoowel als onberedenen, was in den vorm van een Engelsche rijbroek gesneden en werd steeds met slobkousen (of putties) gedragen. De in Zuid-Afrika beproefde velduniform is ruim een jaar geleden als zg. service dress in het Engelsche leger voorgoed ingevoerd. Voor parades en om te wandelen worden tot nader order de bestaande bontkleurige uniformen gedragen. 1) Vermoedelijk een weefsel van kamgaren ketting en inslag, waarvan elke ketting en inslagdraad bestaat uit 2, 3, of meer tot een koord gedraaide draden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 406