394 zeildoek, als algemeen daarvoor in den handel voor de betere soorten gebruikelijk, met lederen belegsels over den neus, langs de zijde van het voorstuk en langs den onderkant der achter- kappen tot dezelfde hoogte als de contreforts; voorts met een lederen belegsel langs de vetergaten. Vergelijkende proeven worden nog genomen omtrent enkele constructieve details. De Europeanen zullen voor dergelijk schoeisel eerst aan de beurt komen, als in de dringende behoefte aan bruikbaar schoei sel voor inlanders zal zijn voorzien. Na dit loflied op de putties, waarmee slechts weinige Engel- sche officieren schijnen in te stemmen, vergunne men mij op te merken, dat natte omslagen om de beenen gedurende het marcheeren niet zoo bijzonder aangenaam zijndat we hier in Indië nu juist geen zorg behoeven te dragen om de beenen Bij de korte rijbroek en de lage schoenen werden putties gedragen, dat zijn zeer dikke, 2 '/2 a 3 M. lange en 12 c.M. breede kkaki-kleurige windsels van flanel 1), welke spiraalsgewijs om het onderbeen worden ge wikkeld. Deze putties geven krachtigen steun aan het been. Het aanleggen ver- eischte eenige oefening, doch na korten tijd legden do manschappen ze in minder dan een minuut aan. Zij reiken van de knie tot op den schoen, aan welke zij bijzonder zorgvuldig moeten aansluiten, omdat anders bij regen het water van boven in den schoen loopt. Bij koude hielden de putties het been even warm als leder; waren ze bij regen doornat, dan werkten ze bij het marcheeren als natte omslagen gedurende de rust kon den ze snel tegen een droog paar verwisseld worden. Bij groote hitte waren ze aangenamer te dragen dan lederen beenkappen, omdat ze beter de uitwaseming van de huid toelieten, terwijl ze bovendien het groote voordeel hadden, dat ze bij liggende houding, zoowel in het ge vecht als in den slaap, geen druk hoegenaamd op het been uitoefenden, wat bij lederen kappen meestal wel het geval is. Ieder man kon, daar ze weinig ruimte innemen, makkelijk 2 paren putties tot verwisseling met zich voeren. Het reinigen en wasschen kostte weinig moeite; ze droogden snel. Van de officieren droegen slechts weinigen puttiesde meesten droegen puttieleggings, d.z. dikke, stijve, lederen kappen. l) Vermoedelijk wordt bedoeld machinaal gebreide sajet, ten minste daarvan zijn de mon sters die ik onder mijn berusting heb vervaardigd. Flanel is voor dit doel al heel ongeschikt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 410