412 rechtergroep zijn opgesteld en roept telkens het nummer (gerekend van af den rechtervleugel) der schijf af, die getroffen wordt, 't geen tot op 400 M. met een gewonen veldkijker nog duidelijk zichtbaar is. Roept de waarnemer bv. „No. lima kena" of „No. lima mati", dan valt No. 5 uit bij de groep waarachter hij staat, 't Spreekt vanzelf, dat elk schutter oorspronkelijk 't zelfde aantal patronen ontvangt. Dit aantal wordt geheel verschoten door de schutters die tot het laatst aanblijven. Elke treffer heeft dus het dubbele voordeel, dat hij het aantal patronen vermindert dat op de eigen groep verschoten wordt, en het aantal buiten gevecht gestelden der tegenpartij vermeerdert. De manschappen der groep welke de meeste tegenstanders buiten gevecht heeft gesteld zijn overwinnaars en krijgen een premie. Aangezien eenzelfde schijf meer dan eenmaal ge troffen kan worden, verdient het aanbeveling ook het aantal stukgescho ten flesschen in rekening te brengen. Na afloop moeten natuurlijk de scherven worden verzameld en opgeruimd. De ramen kunnen lang mee en zijn bij stukschieten gemakkelijk te herstellen of te vervangen. Nieuw is de oefening op zich zelf niet, doch waar ze werd gehouden, o.a. in de Harskamp, werden zg. valschij ven gebezigd, die bij treffen ver dwenen en waarvan de inrichting nogal in de papieren loopt. Bij gebruik making van de hierboven bescheven schijven wordt dit nadeel vermeden en met eenvoudige, overal te vinden middelen hetzelfde doel bereikt. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 428