LIJST VAN BOEKWERKEN, WELKE NA DE LAATSTE OPGAVE VOOR DE BIBLIOTHEEK VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG ZIJN AANGEKOCHT OF TEN GESCHENKE ONTVANGEN. A. 1 2. Al tiny van Geusau. Jhr. G. A. A. Applieatorisch-tactische studiën. Deel I en II. 2/1. Auger. Trois études tactiques. 14 3. Creuzinger Paul. Die Probleme des Krieges. Teil I. 108/2. Vosmaer. Tactische gegevens voor het veldleger. 3e verm, en herz. druk 1904. 126/4. Gérard. Consequences tactiques de la creation de l'infanterie cycliste. 137/6. liouquerol, Gabriel. Emploi de l'artillerie de campagne a tir rapide. 1903. B 68/1. Macqnoid D. S. O. Strategy illustrated by british campaigns. 1902. 111 1. WacksOtto. Die englische Etappenstrassen von Grossbrita- nien iiber die kanadische Dominion nach den westlichen Hafen des Pacific and nach Indien. 1904. n 122/2. Chirol, Valentine. The middle eastern question or some poli tical problems of indian defence. 1903. 135 3. May. E. S. Imperial defence. 1903. 323/1. La guerre de 70/71. Bataille de Resonville II; documents annexes et atlas. 1904. 402/0. Beijerlein. FranzAdam. Jena oder Sédan? 1903. 428/1. Askaticus. Die Kampfe in China. 1900. 440/2. Honna. H. B. The second Afghan war. Vol. II 1904. 448/1. KalinowshyW. E. von. Der Krieg zwischen Russland und Japan. Heft II. 1904. 449/1. Krahmer. Russland in Asien. 1903. afl. 1 6. n 468/1. Voogt. Gos de. De oorlog in Oost-Azië, 1904, afl. 1 en 2. 468 2. Voyron. Rapport sur l'expédition de Chine. 514 I. Pabst J. C. en Gelder C. C. de. De oorlog in Zuid-Afrika. 1904. C. 1/1. Bruijn R. de. Handleiding ten gebru ke hij het onderwijs in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 434