425 2. Samenstelling en indeeling. Boni wordt verdeeld in: a. Eigenlijk Boni. b. Palili- of vazalstaten. Eigenlijk Boni bestaat uit de hoofdplaats Watamponé en om vat de kampongs: Oedjoeng, Ta, Pontjing, Tanete-ri-awang, Tanete-ri-attang, Ma- tjégé, Tibodjong, Alaoe-salassa en Boekakah. De Palili- of vazalstaten worden onderscheiden in staatjes bestuurd door vazallen door bloed- of aanverwantschap, en in staatjes bestuurd door vazallen die door kracht van wapenen zijn overwonnen. Tot de eerstgenoemde staatjes behooren: 1. Lamoeroe. 2. Tjiëtta. 3. Bonetanga. 4. Adjangala of Lili-ri-adja. 5. Lili-ri-laoe. 6. Pitoempanoewaé. 1. Lamoeroe bestaat uit de hoofdnegorijen: Watan Lamoeroe, Ladjoeangin, Boeloe en Oerampaï. 2. Tjiëtta uit Lempong, Oewoengaé, Belawa, Kampiri, Tientjo, Data en Tallo. 3. Bonetanga uit Palakka, Awang-Poné, Tjiena en Barabo. 4. Adjangala of Lili-ri-adja uit: Pitoe tadjoeng-tanré, Liman-panoewa, Pattang-kaié, Tal- loempanoewa, Lappa-ri-adja, Patampidange en Annangé bila-bila-ri-laoe. 5. Lili-ri-laoe uit: Siboeloe, Wawo boeloe-ri-awang, Talloen-limpo-ri-awang en Awang Tangka. '6. Pitoempanoewaé uit Siwa, Leworang, Awo, Pasalarang, Goelete, Batoe, Tanette, Kaloekoe en Lasewa. Verder behooren nog tot Boni de volgende 13 op zich zelf staande hoofdnegorijen, die echter geen palili zijn: Mallee, Pa-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 441