469 's Morgens. i Middags. Theoriën. op 7-71/4 7i/2-8i/2 61/281/2 61,2—9 61/2-7 7-71/4 71/28i/s 6i/2—8i/2 61/29x/2 61/2 6i/2— 61/2-7 7-71/4 7i/a—8i/ï 6 61/2 6— I Hoofdstuk II 2e en 3e I onderdeel R. I. afwisselend 53 c. S. Y. marsckoefening. Hoofdstuk IV R. I. j II 2e en 3e on- i derdeel R. I. 53 c. S. Y. marschoefening, hierbij practisch le en 2e les V.V. Gedurende de 4e, 5e en Velddienstoefening buiten het exereitieterrein. Hoofdstuk III 200 t/m 213 R. I. buiten het exer citieterrein. Hoofdstuk I 47 t/m 49 en hoofdst. IV R.I. Hoofdstuk II 2e en 3e j onderdeel R. I. Schijfschieten Marschoefening, geleide lijk uitbreiden tot 11 u. v.m. (de afdeeling bewa pend als voren met ge- pakten ransel of veld- zak, zie toelichtingen). Schijfschieten Onmiddellijk voor het af- exerceeren meerdaag- sche oefening (zie inlei- ding). 41/25 Hoofdstuk II 3e onderdeel R.I. 443/i Hoofdstuk III 193 tot 201 R. I. 43/4—5 gesloten exer citie. zoo noodig, de 6e maand 441/2 Hoofdstuk I 59 t/m 65 R. I. 41/25 Hoofdstuk II 2e en 3e onderdeel R. I. 4—41/4 Hoofdstuk IV R. I. 41/4— 5 Hoofdstuk II 2e en 3e onderdeel R. I. 4—41/4 Hoofdstuk IV R. I. 41/4—5 Hoofdstuk II 2e en 3e onderdeel R. I. 41/4—5 poetseii van wa pens en leergoed on der toezicht van de klassechefs. 441/4 Hoofdstuk IV R. I. 41/4—5 Hoofdstuk II 2e en 3e onderdeel R. I. W. V.W. en M. V. 2e, 3e en 4e les G. D. D. le les V.V. hoorn- en fluit signalen (zie inl.) W. V.W. en M. V. R.v. K. over tredingen en straf fen t/m cachot. D. le en 2e les V.V., hoorn- en fluitsignalen. W. V. W. en M. V. G. D. en I. D. IP/412 v.m. R. v.K., I.D. en G.B. 111/4—12 V.W. en v.m. M. 41/45 n.m. bijzon dere theorie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 485