492 Ajazzio. Alose en Truite. Bonifacio. Souffleur eu Dorade. Algiers. Perle en Esturgeon. La Goulette. Castor en Otavie. Sonsse. La Bonite en Thon. Biserta. Farfadet, Korrigan, Phoque en Z. Saigon. Le Protée en Lynx. Tonkin. Oursin en Méduse. Diégo Suarez. Najade en Ludion. Men gaat in Frankrijk geregeld voort met het bouwen van booten, maar, zooals gezegd, men heeft nog altijd niet kunnen besluiten tot een bepaald type, en de reeds gebouwde booten loopen in alle opzichten zeer uit elkander. Ten einde het vraag stuk der onderzeesche navigatie in ernstige studie te nemen en tot een oplossing te brengen, werd in het vorige jaar een per manente commissie benoemd, bestaande uit zeeofficieren en inge nieurs, die tot taak hebben alles te onderzoeken wat betrekking heeft op den bouw van onderzeesche booten en vast te stellen welke machines, toestellen, motoren, kijkinstrumenten enz. de beste zijn. Men wil daartoe alle hulpmiddelen en alle beschikbare krachten, ook die van de particuliere industrie, benutten om tot het gewenschte resultaat te komen. Deze commissie zal alle beproevingen leiden, welke betrekking hebben op het manoeu vreeren, bemannen en behandelen dezer belangwekkende vaar tuigen. Wat de bemanning en het gebruik der booten betreft, zegt „le Yacht" van 20 Augustus 1904: „II ne suffit pas d'avoir un sous-marin pour posséder une „arme de guerre prête au combatpour les essais et la mise au „point du batiment, l'entrainement de l'équipage est un facteur „de première importance. C'est eet entrainement seul qui permet „d'éviter des fausses manoeuvres dont les conséquences sont ter- „ribles a bord d'un sous-marin, qui permet de tirer du batiment „tout le parti possible au point de vue militaire, qui permet „enfin de conserver le sangfroid nécessaire pour parer aux ac cidents, avaries, fausses manoeuvres. „On ne saurait trop répéter qu'il faut, pour cela, du temps, „de la patience, une sélection trés sérieuse des hommes, et des

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 508