37 Onderwijl laat de brigadecommandant 1 compagnie 8e Batal jon aan 't hoofd der hoofdmacht komen. Tegen dat de voortroep ongeveer bij driesprong Bawen geko men kan zijn, begeeft de brigadecommandant zich naar den commandant der voorhoede en geeft hem het volgende bevel. Hoewel eene stelling achter de Toentang beter zou zijn, komt het mij toch niet aanbevelenswaard voor dit detachement zoo ver vooruit te zenden, daar het dan veel kans zou loopen in het bedekte terrein tusschen Këtra. en Toentang op overmacht te stuiten, en wellicht geslagen zou worden vóór hulp zou kun nen opdagen. Bij den driesprong Bawen aangekomen, ontvangt de comman dant der Noordpartij, ongeveer te 830 V. M., het bericht, dat de gewezen voorhoede in het zuidelijk gedeelte van Bawen vuur heeft gekregen van de hoogte ten W. van Këtra, Afgezeten •cavalerie, ter sterkte van- 100 karabijnen, houdt genoemde hoogte bezet. ..Brigade No. Mondeling aan cdt. det. naar Rengas, cdt. art., schriftelijk aan cdt. voorhoede. Post Ba wen, 4-7-'04. 8 Y.M. 1. Onze cav. is te 730 Y.M. bij driesprong Ba wen gestooten op die des vijands, en voor overmacht in N. richting teruggetrokken. 2. Een det., cdtbestaande uit het L. H. 5e Bat., 1 pel. cav. (af te staan door cdt. voorhoede) en 1 sectie veldart. marcheert over Dëlik naar Rengas en neemt daar stelling, ten einde een uit het Z. W. komenden vijand te beletten op Ba wen door te dringen. Te verkennen in de richtingen Gembijang, Amba- rawa en Willem I. Brigadecdt., X Brigade. 500 M. ten N. driespr. Bawen, 4-7-'04. 815 Y. M. No. Neem stelling ter hoogte van Këtra, belet den vijand op Bawen door te dringen; verken in de richtingen: Toentang, Asinan; onderhoud verbinding met det. Rengas. Eene sectie bergart. zal onder uwe bevelen worden gesteld. Mondeling aan cdt. voor- Ik bevind mij met rest brig, aan driespr. Bawen. hoede en art. Brig cdt>) X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 51