595 meent liet Voorschrift van wel, terwijl het op een kleineren afstand door zijn vorm en grootte niet voldoet. Schiet men in op 50 M., dan neme men als mikpunt het snijpunt van een verticale en een horizontale zwarte strook ter breedte van 2 c.M., waarbij op den onderkant gericht wordt. Een ieder zal toegeven, dat het richten op een aldus gevormd kruis veel scherper kan ge schieden dan op den onderkant van een vierkant. Boven het snijpunt wordt een rechthoek aangebracht van 6 c.M. lengte en 5.5 c.M. breedte; het midden der lange zijde op zooveel c.M. boven het snijpunt als bij de gemiddelde vizier- indeeling, bij het gebruik van standvizier, de verheffing op 50 M. bedraagt. (In Indië dus op 9 c.M. te stellen). Het mid delste trefpunt wordt nu bepaald ten opzichte van het middel punt van het vierkant, waardoor men dus reeds dadelijk het voordeel heeft, bij het berekenen van de korrel-correctie de ver heffing op 50 M. verder buiten beschouwing te kunnen laten. Ten einde dit laatste nog te vergemakkelijken, is het aan te bevelen een messingen maatje te laten vervaardigen, waarop ver- Model voor een schijfje waarop ingeschoten wordt op 50 M. Schaal f'5. Geweer Serienummer Wapennummer Correctie korrel in numi L. R. Hooger Lager Aanmerkingen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 613