b. Nederlandsche Koloniën. 14 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en Jaartal. The value in the field of a highly mobile force, specially organised with a view to distant raids, its training, organisation and equipment. Nachtliche Unternehmungen. (33 biz.) Voordracht van den gen. majoor Chevalier Minorelli-Fitzgerald. Die europiiische Theoriedoor Ge- nerallieutenant von Caemmerer. Conférence sur les relations tacti- ques entre Vartillerie et Vinfanterie (23 biz.), door du Fresnel, Lieute nant Colonel. Russisch-Japansche oorlog. Kriegs- lehren. Gefechtslehre (3 biz.), door Keim. Studiën iiber Vorposten. 4e en 5e deel. IV. KRIJGSGESCHIEDENIS. Onze jongste vestiging op Ceram (17 blz.), door E. L. A. Bouman. Het gebruik van de artillerie ge durende de 2e Atjehsclie expeditietus- schen 27 December 1873 en 7 Janu ari 1874. c. Buitenland. Frankrijk. Het operatieplan van Napoleon 111 in het jaar 1859 (8 blz.), door den luitenant generaal von Caemmerer. Journ. Unit. Serv. Inst. India. Org. mil. wis- sensch. Ver. Mil. Wochenbl. Speet. mil. Neue mil. BI. Mil. Wochenbl. Org. mil. wis- sensch. Ver. Ind. Mil. Tijds. Id. Mil. Wochenbl. No. 157—1904. Band LXIX Heft 2. 1904. No. 148-1904. December 1904. No. 24—1904. No. 158—1904. Band LXIX Heft 3—1904. No. 12—1904. Id. No. 131 en 132 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 648