20 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. Bewapening van de Nederlandsch- Indische infanterie (13 blz.), door E. P. M. Schietopleiding (2 blz.), door H. C. K. Taktische Auforderungen an ein zeitgemiiss Exerzierreglement für die Infanterie (12 blz.\ von Major Balck. Angriff und Angriffsmöglichkeit (11 blz.), von Rossbach Iiauptmann. IA élément moral et la tactique de Vinfanterie (12 blz.), par le major d'Etat-Major Schaeppi. b. Cavalerie. Fransche inzichten omtrent liet ge bruik van cavalerie in het gevecht (22 blz.), door Maj. Kuhl. Waarom moet de cavalerie voor oef eniiignog meer dan nu het geval is, in groot verband samengetrokken worden? (3 blz.). Het belang van het moreel in den Oorlog (43 blz.). Het gebruik van cavalerie in de moderne oorlogen (2 blz.), door Lui tenant-Generaal v. Pelet-Narbonne. Engeland Le nouveau règlement de manoeuvre de la cavalerie an- glaise (39 blz.). Xieuwe taak voor de cavalerie (5 blz., door Generaal-Majoor von Gersdorff.) Ind. Mil. Tijds. Id. Jahrb. deut. Arm. u. Mar. Mil. Wochenbl. Rev. mil. suisse. Truppenf. u. Heeresk. Mil. Wochenbl. Rev. de Cav. Neue mil. BI. Rev. mil. étr. arm. Jahrb. deut. Arm. u. Mar. No. of maand Jaartal No. 1—1905 No. 1 1905 December 1901 No. 154, 155 en 1561904 No. 12—1904 Heft 4. 1904. No. 133-1904 No. 236 en 236 1904. No. 18—1904, No. 924 en 925—1904. No. 398—1904

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 654