KORTE INHOUD. het zware veldgeschut ter beschieting moet geven. De stellingen moeten zoo goed mogelijk gedekt zijn. Goede vluchtige schetsen van het terrein zijn dikwijls meer waard dan schriftelijke rapporten bij het verkennen van vijandelijke zoowel als van eigen artilleriestellingen. Voorbeelden van zulke schetsen. "Wat volgens het reglement onder zware artillerie verstaan wordt de indeeling van de batterij in het veldleger; de projeetielsoorten en de wijze van indirect richten. Bij de groote mogendheden Duitschland en Frankrijk zijn slechts 6 geschutsoorten, als de lichte snelvuurkanonnen en de mitrailleurs niet medegerekend worden, die bij het veldleger en den belegeringstrein zijn ingedeeld. In Nederland heeft men 12 soorten, waarvan in de stelling van Amsterdam slechts 1 soort, nl. de 15 c.M. L 24, voldoende wordt geacht voor de taak. Voorts geeft schrijver aan, welke soorten ge- wenscht zouden zijn. Korte beschouwing omtrent de voorschriften voor de genietroepen in het Japansche leger. Deze manoeuvre heeft de noodzakelijkheid aangetoond om Bern aan de zijde van Frankrijk te beschermen door eene vooruitgeschoven permanente stelling. Bespreking van de manoeuvres in het district Lukmamer en het dal van Piora, O. en Z. front van den Gothard, om te doen uitkomen het verschil tusschen het gevecht in het gebergte en in de vlakte. Opmerkingen naar aanleiding van deze manoeuvres. Wenken voor scheidsrechters, met voorbeelden uit verschillende manoeuvres getrokken. Bespreking van de groote manoeuvres, die in het jaar 1904 in Frankrijk hebben plaats gehad. Beschrijving van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 659