30 ONDERWERP. IX. LANDSVERDEDIGING. a. Nederland. De onderwijsivelten en de weermacht (4 blz. De aanstaande propoganda van Volksweerbaarheid (10 blz.), door Ram. c. Buitenland. Die Wehrpflicht in den europüi- schen Staaten. X. LEGERVERPLEGING. LE- GERBEHEER. Nederland. Verbetering van den financieelen eu moreelen toestand der onderofficieren en mindere mili tairenvrij willig dienenden —nood zakelijk (15 blz.), door A. J. de Koff, oud kol. der inf. XI. REMONTEERING, PAAR DENKENNIS, PAARDENVER ZORGING EN RIJKUNST. Nederland. De africhting van het artilleriepaard en de Steinbrechtsche methode (7 blz.), door W. A. Ort. Zwitserland. De remonteering in in (27 blz.). Duitschland. Bijdrage tot de ge schiedenis van de remonteering van het Duitsche leger, door Generaal- Majoor E. Zobel. Duitschland. Das Pferdematerial der Fussartillerie, von Willhelmi, Oberleutnant. Quelques reflexions sur les dépla- cements du centre de gravité du che- Benaming van het tijdschrift. No. of maand en Jaartal. Mil. Gids. Id. No. 11 en 12 1904. No. 12—1904. BI. f. Kriegsverw. No. 11-1904. Mil. Speet. No. 12—1904. Idem. No. 10-1904. Rev.mil. arm. étr. Mil. Wochenbl. No 923 en 924—1904. No. 137, 138 en 139 1904. Idem. No. 147—1904. Rev. de Cav. No. 237—1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 664