33 KORTE INHOUD. te geven, waarop de dressuur van het paard berust. Yoorts de zit van den ruiter en de aan te brengen hulpen. Korte beschrijving van het materieel met toebehooren. Beschrijving van voorgesteld verschillend materieel en van de proeven daarmede genomen. Uit de resultaten met het voorgestelde materieel verkregen, heeft de kapitein Wheeler het thans aangenomen model 1902 samengesteld; beschrijving daarvan. Valtoestel, waarbij de val van het projectiel op een weerstandbie- dende plaat dezelfde uitwerking op het projectiel heeft als de gasdruk in het kanon, welk toestel dient om na te gaan den invloed van dien schok op het projectiel, de vulling en de buis, daar dit niet is na te gaan bij een verschoten projectiel, omdat men dan den invloed van den aanslag niet kan afscbeiden. Beschrijving en verklaring van een toestel tot het bepalen van de lig ging van het zwaartepunt van puntprojectielen. Weerlegging door de firma Krupp van het artikel in de Revista do Exercito eda Armada, door den Portugeeschen kapitein der artillerie Gonjalves, die den terugloop door middel van veeren afkeurt, op gronden die niet steekhoudend zijn, en aan samengeperste lucht de voorkeur geeft. Beschrijving van een door de firma Schneider Co te Le Creusot ontworpen toestel om bij groote en middelbare kalibers sneller te kunnen laden. Verhandeling over hoe men in Oostenrijk tot heden nog gebruikt het kanon model 1875, gewijzigd en omgewerkt tot snelvuurkanon. Voordeelen van het bronzen kanon boven het stalen. Wel is een nieuw bronzen kanon aangenomen van 7.65 c.M., maar met affuiten worden nog proeven gencmen. Betoog, dat verbetering van onze artillerie te velde niet noodzakelijk is tegenover den I. V. maar wel tegenover den B. V. Eischen waar- aan het modern berggeschut moet voldoen. Tactische beschouwingen omtrent de wenschelijkheid om, naast het veldgeschut, veldhouwitsers (krombaangeschut) te hebben, die even snel vuren, dus met kanonterugloop, waartoe, door de groote elevatie-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 667