4 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Zwitserland. Verordnung über die Vollziehung des Bundesgeseizes über die Neuordnung der Feldartil- lerie (17 blz.). Schweiz. mil. BI. No. 1—1905. Zwitserland. La cavalerie et la nou velle organisation militaire (12 blz.); door T. de Loijs, Colonel de cavalerie. Rev. mil. suisse. Id. Japan. Uartillei ie Japonaise (or ganisations et règlements de ma noeuvre) (29 blz.)door le capitaine d' artillerie M. C. Cureij. Rev. d'artill. Januari 1905. Griekenland. Die militiirische La ge in Griechenland (5 blz.). Intern. Rev. Arm. u. Flotte. Id. II. TROEPENAANVOERING EN STAFDIENST. Zwitserland. Die höhere Trup- penführung des Milizheeres aus- schliesslich in die Hand von Be- rufsoffizieren gelegt. (5 blz.). Schweiz. mil. BI. No. 12-1904. Duitschland. Friedrichs des Gros sen Feldherrntum von Leuthen bis zum Ende des Siebenjdhrigen Krie- ges (44 blz.); door M. Heilmann. Mil. "Wochenbl. Beiheft 1-1905. III. AEGEMEENE TACTIEK EN STRATEGIE. Oefeningen op de kaart. Proeve van het analyseeren eener tactische veronderstelling (13 blz.); door F. Lemoine. Rev. d'Inf. i No. 217-1905. Italië. Die neuen taktisclien Vor- schriften fiir das italienische Heer (34 blz.); door D. von Graevenitz. Hauptmann. Truppenf. u. Hee- resk. Heft 1—1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 680