i 5 KORTE INHOUD. De reorganisatie van de veldartillerie. Eenige wenken voor de aanstaande reorganisatie van de cavalerie. Organisatie van het leger in tijd van vrede en van oorlog, en van de artillerie in 't bijzonder; bewapening, uitrusting, reglementen enz. van de artillerie. De door den kroonprins Constantin doorgevoerde en thans aange nomen organisatie van het leger. Beschouwingen over de eigenschappen van hoogere troepenleiders, waarbij betoogd wordt, dat niet uitsluitend beroepsofficieren maar ook mannen in andere beroepen werkzaam, maar met breede opvattingen en juisten blik, daartoe geschikt zijn. Studie over het veldheerstalent van Frederik den Groote. Vervolg. (Zie Litt. Overz. 1905—1.) Ontwikkeling van de tactische voorschriften van af den oorlog van 1866,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 681