7 KORTE INHOUD. Over den strijd in Frankrijk, of cavalerie alleen nog in staat is den ophelderingsdienst te voeren, met vergelijkende voorbeelden uit de Napoleontische oorlogen. Aanval op eeno voorbereide stelling; opmarsch en groepeering bij nacht, aanval bij het aanbreken van den dag. Over de voorbereiding tot den oorlog en wat daarmede in verband staat. Voordracht. Eene vergelijkende strategische studie tusschen de ope- ratiën in Mandschoerije en vroegere Europeesche en Amerikaansche oorlogen. Studie over de verschillende wijzen van optreden van artillerie dekkingen. Voordracht. Zooals de titel aangeeft. De waarde van versterkte verdedigingsliniën langs rivieren die zich op de operatielijn bevinden, met het oog op de bescherming die zij voor de flanken van het ageerende leger en den steun die zij voor een teruggeslagen armee aanbieden. Sedert 1879 is een kanaalstelsel in Frankrijk ingevoerd, door toe doen van de Freycinet, dat niet alleen veel waarde voor den handel, maar ook voor de verdediging van Frankrijk heeft. Rivierovergang door eene infanteriedivisie; aanval en verdediging. Strategische en tactische beschouwingen over de Engelsche kolensta tions op den weg naar Oost-Azië.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 683