KORTE INHOUD. De verrichtingen van de Eerste Lichte Cavaleriedivisie tusschen den slag bij Königgratz en de aankomst de Weenen. Bespreking van het werk van dien naam, uitgegeven door den Duitsehen generalen staf. Krijgsgeschiedkundige en tactische behandeling van de gevechten op 15, 16 en 17 Januari 1871 bij de Lisaine. Behandeling van de militaire expedities van het Engelsche leger in het begin der 19e eeuw; o. a. die naar Hannover. Studie van eenige veldslagen, door aanschouwing van het terrein waarop zij geleverd zijn. Tactische studie. Aanvulling en opheldering, door een ooggetuige, van het gelijk luidende artikel in het Yierteljahrsheft 1 van 1905, geschreven door majoor Balck (zie hierboven). Oorzaken en verloop van dien opstand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 687