21 KOETE INHOUD. Andere gezichtspunten omtrent het gebruik van de cavalerie, in gedeeld bij infanterie, naar aanleiding van de applicatorisch-tactische studiën door Jhr. G. A. A. Alting von Geusau. Spreker gaat na volgens de geschiedenis, welke uitkomsten in cavalerie- gevechten door de lans zijn verkregen, en komt tot de conclusie, dat de lans volstrekt geen overwicht op de sabel heeftbovendien is de oefening met de lans moeilijker, terwijl alle beslissende gevechten steeds met de sabel zijn verkregen. Eene vergelijking tusschen het nieuwe Fransche cavalerie-reglement en het bestaande Duitsche. Schrijver toont de onbruikbaarheid aan van het bokzadel bij het africhten van paarden. Strijd tegen de vasthoudendheid van sommigen aan het oudere geschut tegenover het kanonterugloopgeschut, de noodzakelijke reor ganisatie en het veranderde gebruik der veldartillerie. Beproeving van materieel door verschillende Europeesche fabrieken geleverd en aanneming van het kanon Arisaka van den Japanschen kolonel van dien naam (Model 1898), zoo ook het bergkanon. Be schrijving van dat geschut met toebehooren. In de inleiding behandelt spreker de valschijven van verschillend systeem om daarna het kamp- of wedstrijdschieten bij de artillerie uiteen te zetten. Geschiedenis van de veldhouwitsers, tactisch behandeld. I

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 697