25 KORTE INHOUD. Over het neutraliseeren van den invloed der weersgesteldheid op de spreiding, met het oog op het beschieten van onzichtbare doelen. Tabellen voor correctie van elevatie, zijdelingsehe afwijking en tem- peering. Verhandeling over het schieten volgens de vuurkaart in verband met het bestaande voorschrift, vooral met het oog op het munitieverbruik. Bespreking van de manoeuvres in Essex gehouden; samenwerking van land- en zeemacht. Bespreking van de keizermanoeuvres in 1904. Samenwerking van marine en landmacht (zoo hoog noodig ge bleken uit den Russisch-Japanschen oorlog), beoefend bij de manoeu vres van 1904 in Engeland, Italië en Duitschland. Bespreking van de in September 1904 gehouden manoeuvres, in hoofdzaak ter beoefening van het debarkeeren van troepen. Oordeelvellingen over de waarde van machinegeweren, naar aan leiding van de laatste oorlogen. Moeten de machinegeweren als een afzonderlijk korps georganiseerd of bij de infanterie en de cavalerie ingedeeld worden De taak van de machinegeweren. Verhandeling over de ontwikkelingsgeschiedenis en de beteekenis der machinegeweren, voornamelijk met betrekking tot het Eng. leger.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 701