32 ONDERWERP. BenamiDg van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Die mechanische Traktion und ihr Einfluss auf den Verpflegungsdienst (15 blz); door G. Ringier. Oberst- leutnant. BI. f. Kriegsverw. No. 1 en 2— 1905. Nederlandsch-Indië. De tentran sel Doorman(5 blz.); door H. B. Ind. Mil. Tijds. No. 3—1905. Duitschland. Zur Frage der Wehr- steuer (2 blz.); door von Blume. Mil. Wochenbl. No. 22—19C5. De ondervinding der Engelschen op het gebied van kleeding en uit rusting in den Zuid-Afrilcaanschen oorlog (17 blz.); door J. H. A. van de Water. Ind. Mil. Tijds. No. 4—1905. Rusland. Verpflegung und Be- kleidung der mandschurischen Armee (4 blz.). Intern. Rev. Arm. u. Flott. Maart 1905. Duitsehl an d. Fe Idverpflegungsdienst bei den höheren Kommandobehörden (2 blz.). Mil. Wochenbl. No. 146—1905 Frankrijk Allgemeine Voorschrif ten betreffend den Verpflegungsdienst ivahrend der grossen Manöver im östlichen Franïcreich im Jahr 1904 (6 blz.). BI. f. Kriegsverw. No. 3—1905. XI. REMONTEERING, PAAR DENKENNIS, PAARDEN- VERZORGING EN RIJ KUNST. Du cheval rbien m ff\52 blz door J. Coubert, Capitaine commandant le 4e escadron du 6e hussards. Rev. de Cav. No. 238 en 239-1905. Duitschland PferdeJcauf seitens der Offiziere (3 blz.); door D. von Funcke. Neue mil. BI.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 708