38 Benaming van No. of maand ONDERWERP. liet tijdschrift. en jaartal. XIII. TECHNISCHE DIENST DER GENIE. MILITAIRE EN BURGERLIJKE BOUWKUNDE. Zwitserland. KolonnenbrHeken aus Notmaterial (30 blz.). Schweiz. mil. BI. Heft 12 1904. XIV. VERSTERKINGS- EN PIONIERKUNST. (VESTING BOUW, VESTINGOORLOG, KUSTVERSTERKING). Ver Sturm im Festungslcriege (32 blz.)door Ludwig, Oberleutnant. Truppenf. u. Heeresk. Heft 1-1905. Die Schlachtfeldbefestigung in der modernen Kriegj iihrung (2 blz door von Raven, Oberleutnant. Neue mil. BI. No. 2 en 11— 1905. Belgischen Ansichten über Feld- befestigung, improvisierte und halbper- manente Bef estigung (33 blz.); door Karl Novottny, K. u. K. Hauptmannn des Geniestabes. Mitth. Art. u. Genie. Heft 1 1905. Yereenigde Staten van N. Ame rika. Die Kiistenbefestigungen der Vereinigten Staaten (14 blz.); door D. Kiirchoff. Ivriegst. Zeits. Heft 2 en 3— 1905. Was lehrt Port-Arthur? (5 blz.); door Major Scbroeter. Id. Id. Saragossa SébastopolParis et Port-Arthur (10 blz.); door A. von Boguslowski, lieutenant general retraite. Intern. Rev. (Arm. u. Flott). Supplément 72 Nochmals Port-Arthur (3 blz.); door von Hiither, Hauptmann bei der Fussartillerie. Mil. Woehenbl. No. 30—1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 714