39 KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Over de nieuwere denkbeelden omtrent de belegering van vestingen. Over de waarde van het pionieren in de moderne oorlogen. Bespreking van het werk van deu Belgischen majoor der genie V. Deguise, vooral die gedeelten, waarin beschouwingen omtrent de hedendaagsche vuuruitvverking worden gegeven. De kustverdediging zooals die na 1886 tot stand is gekomen. Yoorloopige beschouwingen en conclusion, naar aanleiding van het eerstdaags door den schrijver uit te geven werk „Port-Arthur", betreffende de belegering van die vesting. Vergelijkende studie van de belegeringen van deze vier vestingen. Schrijver betoogt, dat de Japanners als aanvallers en de Russen als verdedigers van Port-Arthur op één lijn zijn te stellen, maar wat uitrusting en tactische oefening voor den vestingoorlog betreft, waren beide partijen beneden peil.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 715