41 KORTE INHOUD. Eene graphisclie methode voor het meten van de afwijkingen van de kompasnaald. Korte geschiedenis van de militaire cartografie in Ned.-Indië. Bespreking van de aan militaire kaarten te stellen eischen. Denkbeeld om het groote incompleet aan geneeskundig personeel in tijd van oorlog aan te vullen uit leden van het Roode Kruis. Bestrijding van het door Dr. Thalwitzer in een voordracht geuite oordeel, dat de parademarsch nadeelig zou zijn voor de gezondheid van den soldaat. De inrichting van de hospitaalschepen van den Staat en die van het Roode Kruis in Japan. Overzicht van het debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, naar aanleiding van art. 57 van de nieuwe wet op de krijstucht voor Nederland, met eenige daaraan vastgeknoopte bschouwingen. Beslissing van het H. M. O., dat een gewezen militair, die een straf baar feit pleegde tijdens hij nog in militairen dienst was, maar tegen wien geen klacht werd ingediend vóór hij den dienst verliet, voor den burgerrechter moet verschijnen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 717