K O li T E INHOUD. Bespreking van eenige sententiën, voorkomende in bet tijdschrift „Militaire Jurisprudentie". Rechtskundige studie over het verklaren van den oorlog. Ligging, bevolking, godsdienst, zeden en gewoonten, inrichting van het bestuur, handel, veeteelt, nijverheid, laudbouw en rechtsbedeeling van Boven-Djambi. Beschrijving van een tocht van 14—30 April 1904 en de merkwaardig heden omtrent land en volk, plantengroei enz. opgemerkt in het binnen land van Noord-Nieuw-Guinea, noordwestelijk van Sjari aan de Geel vinkbaai. Bespreking van de economische toestanden op Java en de aan te brengen verbeteringen naar aanleiding van de begrooting van 1905. Schrijver breekt een staf voor de Minahassa, naar aanleiding van de critiek door Mr. F. C. Hekmeijer op het werk van Mr. Carpentier Alting; een ontwerp regeling van den rechtstoestand der inlandsche bevolking in de Minahassa-districten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 719