48 Benaming van No. of maand ONDERWERP. bet tijdschrift. en jaartal. Nederlandseh-Indië. Over de op leiding tot officier van het leger in Neder latidsch-Oost-Indië (96 blz.); door C. Spat. Ver. beoef. krijgsw. Afl. 2-1904- 1905. Duitschlaud. Wert und Bedeutung des Drills für die Aushildung un- serer Infanterie einst und jetzt (16 blz.); door Frh. v. Freytag-Lo- ringhoven. Mil. Wochenbl. Beiheft No. 12 Engeland. The Education of the Cavalry Officers (8 blz.); door „Ca valryman". Unit. Serv. Mag. December 1904 Duitschland Die theoretische Aushildung unserer Offiziere (2 blz.) door N. Neue mil. BI. No. 26—1904. Frankrijk. Le moral de nos sol- dats (90 blz.)door le eapitaine breveté Potez. Speet mil. 15 Dec. 1904, 1 en 15 Jan.. 1 en 15 Febr. 1 en 15 Maart 1905. Japan. The Education of impe rial Japanese naval Officers of the executive Branch (16 blz.); door Lieutenant-Commander K. Sato, Im perial Japanese Navy. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. Oktober 1904. Nederland. De verwijdering en de middelen tot toenadering tusschen leger en volk (70 blz); door D. J. Ruitenbach. Yer. beoef. krijgsw. Afl. 5-1904- 1905. Verg. 16 Dec. 1904. Karakter (5 blz.)door J. Ter- steeg. Mil. Gids. Afl. 2—1905.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 724