50 ONDERWERP. Benaming van het tijdschrift. No. of maand en jaartal. Zwitserland. Les e'coles de recrues prolongées (8 blz.); door Major Bit- terlin. Rev. mil. suisse No. 2-1905. Nederland. Orders (7 blz.); door Vooruit. Mil. Gids, Afl. 3—1905. XXII. MARINE. ZEETAC TIEK. SAMENWERKING MET DE LAND MACHT. De bouw der slagschepen van de groote zeemogendheden (1 blz.). Neue mil. bl. No. 17-1904 Rusland en Japan in het verre Oosten (7 blz.)door een ex-zeeoffi- cier. Unit. Serv. Mag. Oktober 1904. Engeland. Third naval Essay Subject. In the existing State of Development of Warships and of Tor pedo and submarine Vessels, in what Manner can the strategical Objects, formerly pursued by Means of Blockading an Enemy in his own Ports, be best attained (40 blz.); door Commander Murray F. Sueter. Journ. Roy. Unit. Serv. Inst. No. 317-1904

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 726