Plaat W. Fig. 10. !nd. Mil. Tijdschrift. Af IU 1905. Het vervoer op muildieren van den uiteenneembaren oven. Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. 75 rond Gewicht 4 haak Voorste droog Deugd haak Achterste d'raagbeugel 15 rond Gewicht 4.2O K.G 16 rond haakdie den boom van het zadel omvat. Horizontale projectie dezer beide draag beugeJs. Standaard .■■rond 15 m.M. de weegschaal deksel dik 17m.M. fontJjn dikte 17m.M. '27 ZijdeD. 27m.M Fig. 17. Fig. 16. Lit!}. V. G Kol FF C5 Bavta.vïcL

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 769