6. Plaat VI. Uiteer/neembare oven. Fig.! /F- sxwswwwx Fig. 14. Fig. 2.. ee; 3T Fig.15. Ind. Mil. Tijdschrift Af I. H. 1905. Juchttrekgat met schuif inwendig). registerstang in Zstukken. trek pijp mei-schuif achterstuk voorstuk met deur. .gat voor den hakker cpanketting met moer. 5 oven dekstukken 20X11 ISX9 1.3 So m Gewicht 4. kO 15 rond NWWWSWWX 25X11 Voorste draag beu gei 25X9 20X11 t.350 \m Gewicht h.Uo KG wwwww 75 rond '25x11 Achterste draagbeugei. haak, die den boom van het zadti omvat. Horizontale projectie dezer beide draag beugels. gewelfd oven dekstuk treks tang verbindingsketting voorstuk Gewicht 3.30K.G. 15rond 20X11 Voorste draagbeugei. haak Ue wicht 3.30 IC. J5rond 20X11 Achterste draagbeugei. haak haak die den boom van het zadel omvat. Horizontale projectie dezer beide draag beugels. LitljV. 6. ffo/ff C' Batavia'.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 773