1 .J e> OVERZICHT NEDERLANDSCH OOST-INDISCHEN ARCHIPEL I.M.T. 1905.W3. Plaat X. /OO MIND d R 0 ZEE VAN DEN STAND DER CARTOGRAPHY in den P.We Schaal I 12000000 Topographi^ch opgenomen, terreinen waarvan. <p detailbladen, en overzichts kaarten b alleen overzichtskaarten uitgegeven, zijn/ 1 ~1 Terreinen waarvan, de verouderde detailbladen thans zijn of worden hermeten Zandstreken waarvan, alleen schetskaarten bestaan Seraivak remote iHaunaJtercL czrüzcb Bihton, 'xAroe eii Madg^^ 'oerabya Zuidwester exl- /Taninibar Timer laoet eil lombok c SoembawcL i~^*£oemba> Koepang too" 0.1. van Greenwich.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 779