78 voorpostenopstellingen op Anschantschan teruggedreven; de Russen verloren hierbij 150 man. 27 en 28 Augustus ontruimden dezen de vooruitgeschoven stellingen bij Kofyntsze en achter de Tanho, het 10e Korps ging bij Siotoentzy over de Taitseho en brak de bruggen achter zich af; ook de stelling bij Anschantschan werd ontruimd en op de hoofdstelling teruggetrokken, doch niet dan ten koste van vele verliezen in hevige achterhoedegevechten. Op het zuidfront werd voornamelijk de achterhoede van het le Sib. korps (le Brigade) in het nauw gebracht bij het dekken van den terugtocht van een in een moeras geraakte batterij. De batterij van acht stukken viel in handen der Japanners; de brigadecommandant (generaal majoor Rutkowski), diens vervanger (overste von Raaben) en ruim 500 man sneuvelden. Ten W. van de spoorbaan breidde Okoe's leger zich den 28en's avonds langs de Schaho uit, om de omvatting van den Russischen rechtervleugel in te leiden. 29 Augustus werden de bewegingen die tot omvatting moes ten leiden voorgezet. Koeroki begon de voorbereidingen voor den overgang van de 12e Divisie over de Taitseho tusschen Sakan en Kankwantoen, zonder dat de Russen met hun groote macht aan cavalerie het bemerkten. Op den rechtervleugel was de Russische cavalerie onder Ssamsonow waakzamer, constateer de dien dag het voortrukken van de uiterste linkercolonne dei- Japanners uit het Schaho- dal naar het noorden en vertraagden den opmarsch aanmerkelijk. Het oostfront werd denzelfden dag bij Wabantai door de Japansche artillerie onder vuur genomen, welk vuur door de Russen niet beantwoord werd. 30 Augustus begon de algemeene aanval: Koeroki tegen de hoogten tusschen Choetoeai en Yayoetschi, tevens den Russischen linkervleugel omvattende; Nodzoe tegen de hoogten ten Z. van Sytschanyoe en ZofantoenOkoe tegen de hoogten van Sinlitoen en Mayetoen, met omvatting van den vijandelijken rechtervleugel. De infanterieaanvallen der Japanners, die door het vuur van ongeveer 60 houwitsers van 12 en 15 c.M. waren ingeleid, wer den echter overal teruggewezen. Bij Zofantoen gingen de Rus sen met succes tot den tegenaanval over, zoodat de terugge drongen deelen van Nodzoe's leger eerst door oprukkende reserves tot staan werden gebracht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 92